Adwokat Rodzinny Piaseczno

Adwokat Rodzinny Piaseczno

Szukasz Adwokata Rodzinnego w Piasecznie ?

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Warzocha:

specjalizacja:

  • upadłość konsumencka, upadłość podmiotów gospodarczych
  • prawo handlowe (m.in. zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń wraz ze zgłoszeniem do KRS, przygotowywanie aktów wewnętrznych spółek, fundacji i stowarzyszeń, przekształcanie i likwidacja spółek),
  • cywilne,
  • pracy (m.in. przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji),
  • administracyjne,
  • telekomunikacyjne,
  • kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi w branży ecommerce  (m.in. sporządzanie regulaminów sklepów internetowych, przygotowywanie umów o świadczenie usług)

 

Adwokat Rodzinny Piaseczno

 

Krupa i Partnerzy Sp. P.

specjalizacja:

  • prawo karne
  • prawo medyczne

e-mali: kancelaria@kwip.pl

Zasady dotyczące sposobu ustalania wynagrodzenia.

Przyjętą w kancelarii zasadą w zakresie reprezentowania klientów przed sądami i innymi organami jest indywidualne ustalanie wysokości wynagrodzenia w zależności od stopnia złożoności sprawy.

W zakresie udzielania porad prawnych wynagrodzenie może być ustalane każdorazowo na odrębnych zasadach, według uzgodnionej uprzednio stawki godzinowej lub ryczałtowej.

Do wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej stawki.

 

http://kancelariakbw.pl/kontakt/