Pachymetria

Pachymetria zainteresuje Pacjentów z miasta Sieradz, województwa łódzkiego i nie tylko. Doświadczony personel, wciąż podnoszący swoje kwalifikacje, to gwarancja usług  na najwyższym poziomie. Pachymetria, inaczej pomiar grubości rogówki, wykonywana jest pachymetrem Pacline. Pachymetria niezbędna jest w następujących przypadkach:
  • przed wszystkimi zabiegami chirurgicznymi rogówki,
  • u chorych, co do których istnieje ryzyko rozwoju jaskry,
  • u osób będących w grupie ryzyka wystąpienia jaskry,
  • przy badaniu ciśnienia śródgałkowego.