Perymetria

Perymetria – komputerowe badanie pola widzenia dedykowane jest Pacjentom z miasta Sieradz i województwa łódzkiego. Pozwala na wybranie najbardziej odpowiedniego testu dla zdiagnozowania bądź monitorowania różnych chorób. Najczęstsze powody wykonywania perymetrii – komputerowego badanie pola widzenia, to:
  • wczesna diagnostyka jaskry,
  • monitorowanie rozpoznanej już jaskry,
  • testy jaskrowe, ocena zmian neurologicznych,
  • testy obejmujące pełen zakres pola widzenia,
  • ocena zmian w plamce,
  • testy plamkowe i wiele innych.
Perymetria Sieradz